เงื่อนไขและข้อตกลงการขอรีวิวสินค้า

  1. หากเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า อาหาร เครื่องสำอาง และอื่นๆ ผู้ติดต่อต้องเป็นเจ้าของแบรนด์ทางเว็บไซด์ up2skin ไม่รับงานจากตัวแทนจำหน่าย

  2. ให้ลูกค้าส่งรูปภาพผลิตภัณฑ์ สินค้า ต่างๆ 10 ภาพพร้อมรายละเอียด

  3. ทางเว็บไซต up2skin ขอสงวนสิทธิ์เลือกใช้รูปภาพในการเขียนบทความเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกับเว็บไซต์

  4. ทางเว็บไซต์ up2skin จะขอทำการปรับสี หรือ ตกแต่งรูปภาพเพิ่มเติม โดยรูปที่ใช้จริงจะใช้ประมาณ 5 ภาพ

  5. รูปภาพต้องเป็นรูปสินค้าจริงจากร้านของตนเองเท่านั้นรูปภาพจะต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ และไม่นำมาจากอินเตอร์เน็ต

  6. ทางเว็บไซต์ up2skin จะส่งลิงค์ให้เพื่อตรวจสอบบทความก่อนทำการเผยแพร่

  7. เมื่อตกลงทางเว็บไซต์ up2skin จะส่งลิงค์ที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้นำไปแชร์หรือทำโฆษณาต่อ